InfoKULTURNO DRUŠTVO OREL SEMIČ 
Matična številka: 5942039
Davčna številka: 67685773
Štefanov trg 2
8333 SEMIČ
Telefon št.: 07 36 68 210,
Email: kdorelsemic@gmail.com 
GSM: 031 382 253
Faks: 07 35 68 211


Predsednica : Marija Stariha